Mars 13, 2023

Medisinsk teknokrati: tvangsmedisinering av alle borgere

Det skal være "kroppen din, ditt valg". Det er over. De kombinerte kreftene til teknokrati og transhumanisme har nå kontroll over kroppen din, både hva du legger i den og hva som kommer ut av den. All sykdom, enten ekte eller falsk, vil bli behandlet med protokoller fra det høye og etter eget skjønn og tidspunkt.Barbara Malthusian Hubbard: Fra grenser til vekst til FNs agenda 2030

Klyczek: «Malthusianisme er grunnfjellet til darwinismen, som er grunnlaget for eugenikk, som er hjørnesteinen i transhumanisme. Sagt på en annen måte, transhumanisme omfatter både malthusiansk-bærekraftig kontroll av befolkningsmengde og darwinistisk-eugenisk kontroll av befolkningskvalitet ved hjelp av teknokrati. "