Diskriminering

Grants avslører Feds forferdelige planer for å sensurere amerikanernes tale

Grunnfedrene burde ha inkludert ekstra tekst i det første tillegget: "Kongressen skal ikke lage noen lov, Executive skal ikke lage noen regel eller ordre, rettsvesenet skal ikke avgjøre" som forkorter religionsfrihet, ytringsfrihet, pressefrihet, retten til fredelig forsamling og retten til å protestere mot regjeringen for å få oppreisning for våre klager.

Les mer