Pandemic

Monkeypox: Technocracy's Next Wave of Crimes Against Humanity

Jeg reiser for tiden landet rundt med Drs. Judy Mikovits, Richard Fleming og Reiner Fuellmich. Vår endagskonferanseemne i ni byer fokuserer på saken om at forbrytelser mot menneskeheten er begått av ledere av Big Pharma og biosikkerhetskartellet. Faktisk er det en mengde potensielt kriminelle brudd på nasjonalt og internasjonalt nivå. Men nå, møt apekopper!

Les mer

'Lang COVID' plager COVID-19-pasienter omtrent 30 % av tiden

Dette er mer bevis som peker på SARS-CoV-2 som et biovåpen som fortsetter å levere en nyttelast lenge etter at kortsiktige symptomer er borte. Krysstabuleringsstudier med pasientvaksinasjon er ikke gjort ennå, men skuddene i seg selv produserer et kjent sett med skader, opp til og inkludert død. Flere studier kreves.