Quantum Computing

Google utnytter kvantedatamaskiner som snakker "naturens språk"

Lederen for Googles laboratorium sier: "Kvantemekanikk er en av de beste teoriene vi har i dag for å oppleve naturen. Dette er en datamaskin som snakker naturens språk.» Dette er en nøkkelutvikling for å fremme teknokrati og transhumanisme, som søker å fullstendig omkonstruere fysiske systemer så vel som mennesker selv. Å gjenskape verden i hendene på Google bør sette folk i håret.

Les mer