scientism

Teknokrati og covidiansk kult

Hvis man erstatter CJ Hopkins 'konsept om "global kapitalisme" med teknokrati, tegner denne artikkelen et detaljert og avslørende portrett: "en ny form for totalitarisme, en globalisert, patologisert, avpolitisert form, som systematisk implementeres under dekke av" å beskytte folkehelsen. '»

se mer