scientism

Hohmann: Er transhumanisme den nye en-verdensreligionen?

Transhumanisme, som teknokrati, sitter på toppen av Scientism, eller tilbedelsen av vitenskap. På parallell måte er både katolisisme og protestantisme basert på kristendommen. Det er betydelige forskjeller, men den felles roten er lett å gjenkjenne. Biden har nå institusjonalisert transhumanismen i Amerika, og skapt en statsreligion som alle andre nå vil svare på.

Les mer

Christian Purge forutsett under Biden / Harris-administrasjonen

Anti-kristen vitriol stiger ut av den radikale demokratiske venstresiden og rammer tydeligere en kommende religiøs krig i Amerika som beskylder kristne for å hindre “fremgangen” i en mørk agenda. Vitenskapen som underbygger teknokrati og transhumanisme anerkjenner bare vitenskapelig sannhet mens den spesifikt ekskluderer bibelsk sannhet som mytisk, ubegrunnet og farlig.