Mars 31, 2023

The Waiting-For-Pandemic Transhuman Cult of Biodefense

Transhuman-søken etter genetisk modifikasjon for å endre den menneskelige tilstanden vil ende i total katastrofe. "Hacking the human body" er en myte videreført av akademikere som Yuval Noah Harari og Klaus Schwab med sin fortelling om den fjerde industrielle revolusjonen. Globalt er imidlertid utgifter til bioforsvar i billioner og viser ingen tegn til tilbakeholdenhet.


År ett: Kina dukker opp i sentrum av den nye verdensordenen

Kina er uten tvil et moderne teknokrati, opprinnelig preparert og undervist av Zbigniew Brzezinski, en av grunnleggerne av Trilateral Commission i 1973. Da Kina entret den verdensøkonomiske scenen, ble det ikke undervist i prinsipper for fri markedsøkonomi, men snarere teknokrati, eller kommisjonens selverklærte New International Economic Order.