Mars 7, 2023

Skynet Rising: Hvorfor CBDC-er må avsluttes før de går live

I min nyeste bok, The Evil Twins of Technocracy and Transhumanism, demonstrerte jeg hvordan sentralbankene i verden direkte har hevdet seg som hovedkontrollere av finansiell og økonomisk politikk. Lederen for denne gigantiske slangen er Bank for International Settlements (BIS) i Basel, Sveits. Hvis CBDC-er implementeres, vil det gi dem Skynet-type kontroll over menneskeheten.


Eksperter: "Bevisst" AI er målrettet mot personrettigheter i fremtiden

Uten moralske eller etiske retningslinjer ser teknokrater ikke noe problem med å behandle «sansende» AI som en person med personrettigheter. Hvis et slikt AI-program senere blir siktet og dømt for forbrytelser mot menneskeheten, hvordan ville dødsdommen se ut? Injisere et dødelig datavirus? Fjerner du databrikkene? Trekk ut støpselet? Heftige ting å tenke på.


Trumps oppfordring om å bygge "Freedom Cities" etterligner teknokrati

Å bygge nykonstruerte "Freedom Cities" fra bunnen av vil garantere innbygging av den nyeste smartbyteknologien som brukes til overvåking og kontroll. Dette ville ikke gjøre Amerika stort igjen, men snarere ville presse det inn i armene til den fjerde industrielle revolusjonen, The Great Reset og dermed Technocracy.