Mars 28, 2023

Klaus Schwab: "...Hvem som mestrer disse teknologiene vil på en eller annen måte bli verdens mester."

Både teknokrati og transhumanisme har slått permanent rot i den islamske verden. UAE ønsker å være den globale lederen innen finansteknologi (FinTech) og også være den første til å kolonisere verdensrommet. Videre begjærer de den transhumanske ideen om å unnslippe døden. De er også tett knyttet til World Economic Forum og FN.CBDC: Teknologi og tyranni verre enn fengsel

Verden har blitt advart om og om igjen om farene ved teknologisk fangst, men det har ikke bremset tempoet i adopsjonen. Skuespillerne som driver dette er teknokrater, og de forfølger teknokrati. Når innbyggerne endelig våkner til det som har skjedd, vil det være for sent å gjøre noe med det.