Mars 23, 2023

Globalistenes Polycrisis Of Doom er av deres egen skapelse

Hver eneste krise som verden står overfor i dag har blitt orkestrert av de samme globale elitistene som ønsker å ta over verden. Klaus Schwab sier: «Stakeholderkapitalisme, en modell jeg først foreslo for et halvt århundre siden, posisjonerer private selskaper som tillitsmenn for samfunnet, og er helt klart det beste svaret på dagens sosiale og miljømessige utfordringer.» 


Mot kontantløs: Panera Bread lanserer betalingssystem for Palm Reading

Selv når Fed kunngjør lanseringen av FedNow øyeblikkelig betalingssystem i juli, vil nasjonale kjeder som Panera Bread bevege seg mot kontantløs handel. Enhver butikk som nekter å ta imot kontanter bør boikottes og skammes. Kontanter er lovlig betalingsmiddel for all offentlig og privat gjeld, og dette kan ikke overstyres av private selskaper som Panera Bread.


FedNow i juli legger ut CBDC-infrastruktur

Det er ingen tvil om at Federal Reserve vil prøve å score et statskupp med en digital sentralbankvaluta, som vil gi dem total kontroll over penger, økonomi og enkeltpersoner. Amerikanerne kunne sabotere systemet ved å nekte å gi opp bruken av kontanter og boikotte alle kontantløse virksomheter.