Mars 22, 2023

AI vil bli tilbedt som Gud, men ikke forvent nåde

Når tilbedere bekjenner sine mest personlige synder for en AI-"gud", vil det fylle ut deres psykologiske profil slik at alle kan se. Dette blir da mekanismen for å kontrollere og manipulere dem til egen skade, slik det ofte var tilfelle i historiske religiøse systemer. Dessverre har mennesket den medfødte trangen til å tilbe, og ethvert gammelt bilde vil være tilstrekkelig.