Mars 30, 2023

Blir kontantløs: EU presser på for å kriminalisere bruk av fysiske kontanter

s sentralbanker hevder kontroll mens de gjør plass for sine dystopiske sentralbank digitale valutaer, blir regjeringer flyttet til å kriminalisere bruken av kontanter. Det er en inkrementell klem som senker nivåene av tillatte transaksjoner. Krigen mot kontanter er global, noe som gjør det åpenbart at dette er en sentral del av å snu verden til vitenskapelig diktatur, også kjent som Technocracy


Regjeringen skaper massehysteri for tilstanden til uendelig krise

Teknokrater definerte teknokrati på 1930-tallet som "vitenskapen om sosial ingeniørkunst". Den såkalte vitenskapen har utviklet seg raskt med utvidelsen av andre vitenskaper, til et punkt med total dominans. Propaganda er bare effektiv hvis du ikke anerkjenner at det er propaganda, og teknokrater har oppdaget hvordan de kan skjule det som sannhet.


Advarsel: RESTRICT Act er et stort orwellsk sensurgrep

Krigen mot ytringsfriheten og den første endringen akselererer med innføringen av en antatt to-partisan anti-TikTok-lov. Hvis den ble vedtatt, ville regjeringen ha diktatorisk makt til å stenge nettsider, ilegge strenge fengselsstraff og enorme bøter. Begrensningsloven må ikke få passere!