Mars 16, 2023Tikk, tikk, tikk: The Quadrillion Dollar Derivatives Tsunami

Siden teknokrater beviselig har det med kapitalisme og fri markedsøkonomi, kan det tenkes at de med vilje ville trekke snubletråden på det gigantiske derivatmarkedet? Størrelsen på dette obskure markedet er godt over 1 kvadrillion dollar og er bygget som et korthus. Warren Buffet kaller det «masseødeleggelsesvåpen».