Kan 22, 2023

Det var sentralbanker som rigget Lehman Brothers-krisen i 2008

I boken min, The Evil Twins of Technocracy and Transhumanism, kapittel 9, Who's Driving This Train, avslørte nettverksanalysen min av Trilateral Commission-medlemskap at sentralbanker hadde dukket opp som globaliseringens viktigste kontrollsenter. Bank for International Settlements sitter på toppen av sentralbankpyramiden. Derfor er denne artikkelen en stor åpenbaring som bekrefter analysen min.


The Club of Roma, klimahysteri og global styring

Boken min, Technocracy: The Hard Road to World Order, fikk tittelen etter Richard Gardners artikkel fra 1974 som dukket opp i Foreign Affairs Magazine. Dette var opprinnelsen til moderne globalisering, arkitektene som skapte en falsk klima-/befolkningskrise for å få panikk i verden til å akseptere deres drakoniske krav. Det var svindel fra dag én og er fortsatt totalt svindel i dag.


Gorsuch: Covid Lockdown Mania strippet Civil Liberties

Høyesterettsdommer Neil Gorsuch erklærer: "Siden mars 2020 kan vi ha opplevd de største inngrepene i borgerrettigheter i dette landets fredstidshistorie." Det er på tide, men det er for sent siden skaden allerede er gjort. TN avviste den hensynsløse ødeleggelsen av sivile friheter fra dag én av den globalistledede pandemien.