Kan 15, 2023

En tredjedel av vitenskapelige artikler kan være uredelige

Den mest kjente hemmeligheten i den vitenskapelige publiseringsverdenen er at et stort antall artikler er uredelige. Det er mange årsaker til dette, fra interessekonflikter til profesjonell sjalusi til å klatre på stigen til å sikre flere tilskudd. Uansett årsak, er screeningsverktøy for å oppdage svindel ynkelig knappe.


Vil AI bli brukt til å skjeve valgresultatene i 2024?

Chatbots, stemmeduplisering, dype forfalskninger og søkealgoritmer i hendene på progressive og teknokratiske skuespillere, har til hensikt å fryse ut alle andre stemmer i valget i 2024. Dette er en eksistensiell trussel mot valgintegriteten i Amerika, men den nasjonale dialogen skjer ikke. Nyheter om selve trusselen blir sensurert.


Post-Covid: Tolv utfordringer for en knust verden

Teknokratiets hovedangrep på menneskeheten startet med "den store panikken i 2020", og det etterlot en knust verden. Krigen er langt fra over, og fienden vil gjøre det som trengs for å utvide divisjonene og påføre mer skade. Takket være non-stop propaganda, leter massene andre steder etter løsninger. Å ta tak i disse 12 utfordringene er avgjørende, men bare i sammenheng med denne pågående krigen.