Kan 7, 2023


Transhumanist Peter Thiel planlegger kryokonservering etter døden

Peter Thiel er en hardcore transhumanist som har investert millioner i livsforlengende teknologier. For å dekke alle basene planlegger han nå å få hodet frosset, etter døden, til -321 grader Fahrenheit i håp om at han kan bli frosset opp på et senere tidspunkt for å få hjernen/sjelen lastet ned til en datamaskin for å oppnå udødelighet.