Kan 5, 2023

Hvem vil ha et hjernemaskingrensesnitt, uansett?

En grundig analyse av etikken knyttet til hjerne-maskin-grensesnitt (BMI) som mangler i bransjen selv. Generelt eksisterer etiske studier vanligvis ikke i Technocrat/Transhumanist-industrien fordi det hindrer deres utvikling av teknologi. Teknokrater oppfinner fordi boksen, ikke fordi det er et demonstrert behov for å gjøre det.