Kan 19, 2023

DNAet ditt kan nå trekkes ut av luften

DNA er grunnlaget for livet og finnes i hele miljøet. På grunn av utskillelse etterlater mennesker et kontinuerlig spor av DNA som kan måles og sekvenseres. Genetiske forskere har nå oppdaget hvordan man enkelt kan sekvensere miljø-DNA, kalt E-DNA. Implikasjonene for personvern og helligdom er helt svimlende, og politi/etterretningsenheter spytter for å få tak i det.