Kan 24, 2023

Alternative energiprosjekter slår energinettet konkurs

Technocrat-malen som brukes til å implementere alternative energiordninger er enkel: Overvurder fordelene grovt og undervurder kostnadene. Rent og greit er dette forsettlig svindel fordi det har skjedd på denne måten i hvert eneste tilfelle. Målet er å sette opp et system med energiknapphet og kontroll som kan brukes til å kontrollere økonomisk produksjon og forbruk.


Eric Schmidt: AI utgjør en eksistensiell trussel mot mennesker

Eric Schmidt, skaperen av Google, overvåkingskapitalismen og medlem av Trilateral Commission som startet moderne globalisering, aka Technocracy, sier regjeringen må beskytte oss mot at AI blir «misbrukt av onde mennesker». Med andre ord vil teknokratene som skapte AI være de som har ansvaret for å regulere den. Ondskap overgitt til ondskap.


Hohmann: Hele verden roper etter en global pandemiavtale

Verdens helseorganisasjon og dens søsterorganisasjoner har etablert en global vrangforestilling som dekker alle 194 nasjoner, inkludert den amerikanske vrangforestillingen er definert som "En tro eller endret virkelighet som vedvarende holdes på tross av bevis eller avtale om det motsatte, generelt med referanse til en psykisk lidelse ." Kort sagt, verden har blitt gal.