Kan 16, 2023


Microsoft-påstand: Ny AI viser tegn på menneskelig fornuft

Store språklige AI-modeller ble utviklet rundt 2017-2018 og har allerede produsert slike som Open AIs ChatGPT-4. Hvor fort og hvor langt vil de gå? Med dagens tempo dobles kapasiteten og evnene omtrent hvert annet år, og på en eksponentiell kurve. Forskere merker i økende grad at AI er på vei mot menneskelig følelse.