November 23, 2022


FN vil ha billioner $$ per år pluss en "transformasjon av verdens finansielle system"

De forente nasjoner består av uvalgte og uansvarlige teknokrater som er opptatt av å etablere teknokrati som det globale økonomiske og finansielle systemet. Å transformere energi til et fullstendig kontrollerbart marked, pluss å implementere et sentralisert og digitalisert økonomisk sporingssystem basert på blokkjedeteknologi, vil gjøre nettopp det. Når du først ser det, kan du ikke fjerne det.


Studie: Ett av 500 små barn som får Pfizer-sprøyte blir innlagt på sykehus av det

Krigen mot menneskeheten sprer seg til barn. Dette er det samme skuddet som CDC anbefaler for barnevaksinasjonsplanen i USA. Denne studien ser kun på den kortsiktige effekten av mRNA-terapien; langtidseffektene er ennå ikke kjent, men det er ingen måte at de kan være gode. Dette blodbadet må stoppes, men lovgivere og industrien ser ikke ut til å ha noen interesse i å gjøre det.