November 9, 2022


Kerry, Podesta, Macron: Teknokrater åpenlyst fiendtlige mot kapitalisme

Bærekraftig utvikling, aka Technocracy, må ødelegge kapitalismen og fri markedsøkonomi for å kontrollere all produksjon og forbruk. Global fiendtlighet øker med nasjonale ledere som sier at kapitalismen "ikke lenger fungerer". Idioter som kjøper denne innmaten vil snart lære hva dette betyr: "Du vil ikke eie noe og være lykkelig."


Avvis teknokratiske overherrer, krev papirstemmesedler!

Teknokrati søker å ødelegge det politiske lag i samfunnet til fordel for direkte vitenskapelig diktatur. Tenk Kina. Papirstemmesedler og håndtelling er enkelt, men ikke for teknokrater som er tvunget til å komplisere alt med teknologiske løsninger som ikke fungerer og som ikke er til å stole på.