November 29, 2022

I august ble 58 % av covid-dødsfallene "vaksinert" med mRNA-skudd

En annen studie rapporterer, "Folk 65 og eldre utgjør 16% av den totale amerikanske befolkningen, men 75% av alle COVID-dødsfall til dags dato." Hvilken gruppe ble mest presserende bedt om å få mRNA-skuddene? De over 65! Dette er et folkemord på eldre - de "ubrukelige spiserne" som teknokrater mener er den største kilden til ineffektivitet og sløsing i deres samfunnsmaskin.


Stanford-professor erklærer: "Academic Freedom Is Dead"

Galningene driver asylet og er besatt av å ødelegge alt de berører, inkludert vitenskapen selv. Dette er grunnen til at tittelen på min nye bok er "The Evil Twins of Technocracy and Transhumanism". Deres politikk og handlinger er anti-menneske, anti-sivilisasjon og anti-Gud. Dr. Jay har rett: "Akademisk frihet er død."


Bærekraftig utvikling overskrider politiske systemer for å kontrollere alt

Rosa Koire, grunnlegger av Democrats Against UN Agenda 21, var en sjelden person som fullstendig skjønte omfanget av bærekraftig utvikling, også kjent som Technocracy: «Det er planen, den omfattende handlingsplanen for det 21. århundre for å inventere og kontrollere alt land, alt vann, alle planter, alle mineraler, alle dyr, all konstruksjon, alle produksjonsmidler, all energi, all rettshåndhevelse, all helsehjelp, all mat, all utdanning, all informasjon og alle mennesker i verden.”