November 4, 2022

Post-Putin: Russlands forhold til teknokrati

Uansett hva resultatet av krigen mellom Russland og Ukraina vil, vil teknokrati og teknokrater ha en selvsikker rolle i Russlands fremtid. Russland er allerede nært på linje med Kina, den største teknokratiske nasjonen i verden. Vesten kan protestere mot det onde Kina og Russland alt de vil, men de har til hensikt å snu hele verden til teknokrati.