November 16, 2022

Masseeksodus av leger og sykepleiere kan føre til total kollaps av det amerikanske medisinske systemet

Medisinske teknokrater har lyktes i å ødelegge det medisinske systemet i Amerika ettersom en masseeksodus av erfarne leger og sykepleiere flykter fra industrien. Denne ødeleggelsen startet lenge før COVID med "evidensbasert" medisin der usynlige teknokrater dikterte behandling for pasienter de aldri hadde sett eller brydd seg om. Da COVID-plandemien rammet, ble etisk medisinsk personell tvunget ut.


Beyond Censurship: Destroying Dissenters Through Cyberwarfare

Når et militært cyberkrigføringsangrep utrettes mot globalistiske narrative dissenter, kan det sammenlignes med en Predator-drone som slår til fra ingensteds. Resultatet kan ikke bare være ødeleggende, men også eksistensielt. Teknokrater trener stille de store kanonene til nettkrigføring mot innbyggerne for å våge å stille spørsmål ved globalistiske politikker, mål og aktører. Svar: si ifra, si ifra.


New York Federal Reserve vil teste digital dollar med store banker

Teknokrater innenfor sentralbanknettverket rundt om i verden har utviklet fungerende teknologi for Central Bank Digital Currency og tester nå oppfinnelsene sine. For NY Fed å kalle dette en "digital dollar" og "distribuert blokkjede" er feilbetegnelser: de burde være en CBDC og sentraliserte banktransaksjoner. Store banker samarbeider ivrig med Fed.