November 28, 2022Not Happy Thanksgiving: Biden fyller USAs 401(k)s med ESG

Biden-administrasjonen har endret amerikanernes 401(k) pensjoneringsplaner ved å la «våkne» fondsforvaltere støtte ESG-investeringer uten trussel om juridisk ansvar. Dette lar dem sette sosial innvirkning og "Great Reset" over profitt og kapitalbevaring. For mange vil dette desimere avkastningen på pensjonsmidlene.