November 25, 2022


Nekt å installere Smart Meter? Forbered deg på å få strømmen kuttet

Smarte målere som overvåker og kontrollerer energibruk er avgjørende for teknokrati. Det blir stygt når kraftselskapet rett og slett stenger strømmen din hvis du nekter å installere den digitale måleren. Etter hvert som flere verktøy prøver å presse kunder for å nekte deres retningslinjer for smartmålere, vil det kanskje bli mer aktiv pushback.