November 15, 2022


Et annet gigantisk solfarmselskap går i konkurs

Solfarmer som forretningsmodell viser seg ironisk nok å være uholdbar. Ettersom energiprisene stiger på grunn av krigen mot tradisjonell energi, oppdager sol- og vindturbinparker at det fortsatt er en tøff virksomhet og sannsynligvis ikke engang ville eksistere hvis det ikke var for statlige subsidier og andre tjenester.


Klimaforhandlingene er i uorden når FNs COP27 går inn i andre uke

Delegatene fra den 27. partskonferansen (COP27) snubler over seg selv for å finne måter å ødelegge sivilisasjonen ved å bruke global oppvarming som en unnskyldning for å regulere alle aspekter av samfunnet. Det "globale gode" er ditt gode, resonnerer de. Problemet er at konsensus er flyktig om nøyaktig hva det globale gode er, og mange nasjoner er ikke interessert i å gå utover munnen.