November 17, 2022Teknoautoritarisme: Kina og Deep State har slått seg sammen

Teknokrati med et hvilket som helst annet navn er fortsatt teknokrati. Kina er verdens første rent "konstruerte" samfunn. Det er verken kapitalisme eller kommunisme, men snarere teknokrati. Det fører rett til vitenskapelig diktatur mens algoritmen mikrostyrer alle aspekter av livet. Den eneste veien ut av Technocracy er å ikke gå dit i utgangspunktet.