Februar 8, 2023

Microsoft klargjør ChatGPT-lignende AI for sin søkemotor Bing

Microsofts administrerende direktør sier AI vil forstyrre verden som oppfinnelsen av personlige datamaskiner og "cloud computing." Microsoft implementerer OpenAI og ChatGPT i Bing mens Google lanserer Bard i sin søkemotor. Innen utgangen av 2023 vil kunnskapsinnhentingslandskapet være fullstendig transformert, og foreløpig er ingen helt sikre på hvordan det vil se ut, bortsett fra at det vil følge "våknet" dogme.


Denialism: How The Woke Stifle dissens

Propaganda kommer i alle former for kommunikasjon, og en stor gjenstand er å kalle navn. Ordet "fornekter" har blitt overbrukt til stor suksess av våkne ideologer: alle som snakker noe de ikke liker blir automatisk stemplet som "fornekter" og blir summarisk ekskludert fra diskusjonen. "Fornekter" er en subtil type hån, som får målet til å virke irrelevant, om ikke ondsinnet.


Tilbakeblikk: Dr. Deborah Birx var teknokratødeleggeren som lurte Trump til å ødelegge Amerika over COVID-19

Deborah Birx er en teknokrat som orkestrerte COVID-19-politikk bak kulissene, ved å bruke forræderi og bedrag. Dette er reserveposisjonen til teknokrater hvis agenda er eller kan bli blokkert på en eller annen måte. Hennes åpenbare ignorering av den amerikanske grunnloven, valgte politikere og rettsstaten satte henne på et selvutnevnt oppdrag for å lure presidenten i USA og deretter lure hele det medisinske etablissementet.