Februar 27, 2023

CNAS: Globalist Think Tank and the subtilities of disinformation

Denne artikkelen er skrevet av en forskningsassistent ved Center for a New American Security (CNAS), som har to medlemmer av Trilateral Commission i styret. Artikkelen avleder oppmerksomheten til Kina og Russland som de mest sannsynlige misbrukerne av AI, mens den ignorerer gjeldende overgrep fra vår egen regjering. Faktisk, for teknokrati, er det ikke noe slikt som den "frie verden".


Brookings Institution: AI er et valgfritt verktøy for å sensurere podcaster

Brookings er et globalistisk rede av teknokratiske tenkere hvis rådgiverstyre inkluderer fire medlemmer av den elitære Trilateral Commission. Brookings har gitt akademisk lisens til å sensurere alle motstridende synspunkter, og retter seg nå mot podcaster for sensur. Faktasjekkere som NewsGuard har allerede stilt opp for å sensurere podcaster.


NewsGuard: Teknokratisk sensur av alle motstridende synspunkter

Når teknokrater ikke liker det legitime journalister og forskere sier, vil NewsGuard rake dem over kullene som «desinformasjon», «feilinformasjon» og «falske nyheter» og deretter spre baktalelse til hele verden, og forårsake skadelige fordommer fra leverandører og abonnenter. , annonsører osv. Dette er et dypt sår for ytringsfrihet, men NewsGuard er et privat selskap.