Februar 13, 2023

Joe Allen: Nedtelling til Gigadeath – Fra AI Arms Race til Artilect War

ChatGPT har ikke nådd nivået av forventet Artificial General Intelligence (AGI), men det er nærme og forventes innen 2024. Gjerne innen 2025. Med den eksponentielle eksplosjonen av maskinskapt "intelligens" risikerer menneskelig intelligens å bli fullstendig overveldet og forstyrret på planetarisk skala. Herredømmet over menneskets mentale prosesser kan være den siste nøkkelen til et fullverdig globalt teknokrati.


Googles søkesjef: AI Chatbots kan gi "overbevisende, men fullstendig fiktive" svar

Googles kapitalisering falt med 100 milliarder dollar etter at ChatGPT-konkurrenten Bard ikke klarte å gi nøyaktige svar. Hvordan vil noen vite hva som er sant eller usant? Hvis AI er "for det meste sant", vil noen bry seg om den falske informasjonen som vil bli uventet konsumert? Google opererer for tiden under "koderød"-forhold for å forbli relevant.