Februar 20, 2023

Permitteringer? Selskaper henvender seg til AI for å velge utkastene

AI leier og AI fyrer. Lenge leve AI. Ingen vil være fornøyd med upersonlig, lidenskapelig og buggy AI som kommer på hvem som bør permitteres ved nedbemanning. De som søker om jobber andre steder vil bli ytterligere deprimert når de innser at AI også tar ansettelsesbeslutningen. Dette er hjerterytmen til mekanistisk teknokrati.Manipulerer Googles AI hjernen din?

Google er en kjernemaktbase i denne globale kabalen, ofte referert til som Deep State – en skjult maktstruktur basert på rikdom og finansiell innflytelse bak (og over) de individuelle regjeringene i verden – fordi kabalens kontrollmakter er avhengig av elektronisk overvåking og sosial ingeniørkunst." [Mercola]