Februar 3, 2023

Forskere bruker CRISPR for å sette gener fra alligator i steinbit

Transgen genredigering betyr å ta en genetisk sekvens fra en art og sette den inn i en annen. FN katalogiserer DNAet til alle arter på jorden av nettopp denne grunnen: bland og match. Gitt nok tid, vil disse teknokrat/transhumanistiske forskerne forårsake en nedsmelting av livet på jorden på grunn av genetisk korrupsjon.