Februar 24, 2023


Biodigital konvergens: Pandemien startet den genetiske transformasjonen av menneskeheten

Pandemien handlet aldri bare om et virus og en "vaksine". Det var den første masseskala-anvendelsen av syntetisk biologi på den menneskelige tilstanden. Som sådan overførte den teoretisk konvergensvitenskap til anvendt vitenskap, men på global skala. For en verden som stort sett aldri har hørt om transhumanisme, har de vilkårlig blitt plassert på transformasjonens transportbånd.