Februar 17, 2023


Begrunnelsen for klimaendringer for å transformere det amerikanske energinettet

Den eneste grunnen til at klimaalarmister presser på for å gjenoppbygge energinettet vårt, er for å ta imot vind- og solkraft. Vårt eksisterende nett fungerte helt fint med tradisjonell energiproduksjon, selv om det krevde vedlikehold for å holde det operativt. Det "nye" rutenettet må blandes med sporadiske på-gjen, av-igjen energikilder. Når det "nye" nettet dannes, er tradisjonell energioverføring et sekundært hensyn.


Hvem eller hva har kontroll over smarthjemmet ditt?

Smarthusteknologi har skjulte farer som de fleste boligeiere ikke forstår. "Smart hjem" inkluderer programmerbare enheter i hjemmet og toveis tilkobling til Internett. Smarte målere gir en annen inngangsport for å overvåke og kontrollere tilkoblede elektriske enheter som termostater, kjøleskap, vaskemaskiner og tørketromler, etc.