Januar 25, 2023

Lab-dyrket kjøtt flytter seg nærmere amerikanske middagstallerkener

Hvorfor det uendelige presset for laboratoriedyrket kjøtt? Teknokrater og transhumanister er opptatt av å få leveringssystemer til menneskekroppen, og mat er et logisk valg. Det gamle ordtaket, "du er hva du spiser" kommer til tankene. Laboratoriedyrket kjøtt kan modifiseres til å inkludere ethvert livsendrende materiale som kan påvirke kroppssystemer. Naturlig dyrket kjøtt er ikke tilgjengelig.


EU godkjenner hus sirisser og melorm for menneskelig konsum

Insektgalen får fart i EU. Enhver matvare kan nå inneholde insektprotein så lenge den er merket som sådan, f.eks. "insektkjeks" eller "insektpasta". Teknokrater begrunner delvis at insekter bruker færre ressurser på å vokse enn andre former for landbruk som radavlinger og husdyrhold. Teknokrati er selvfølgelig et ressursbasert økonomisk system som setter pris på effektivitet.


Hvorfor styreleder Xi fremmer teknokrater til toppposisjoner

India ser på Kina som et teknokrati og er mye mer i stand til å se fakta og analyse enn Amerika. USA sitter fast på partipolitisk politikk og ser på verden gjennom den linsen, selv når teknokrati omslutter verden. Når, som og om det er et gjenkjennelsespunkt i Amerika, vil det være en sjanse til å unnslippe Technocracys klør, men mulighetenes vindu lukkes raskt.