Januar 26, 2023

Moderna kunngjør forsøk med mRNA-sprøyte for hjerteinfarkt

Moderna planlegger en mengde mRNA-skudd for alle slags helseproblemer, inkludert hjerteinfarkt. Å bruke Messenger RNA til å modifisere cellulære funksjoner, hormoner, enzymer og proteiner er ekstremt farlig, men transhumans og teknokrater er opptatt av å lage Humanity 2.0. TN advarte rett etter kunngjøringen av mRNA-skudd for COVID-19 at når transportbåndet til armen din ble satt på plass, ville det være en uendelig strøm av skudd.Tok ikke lang tid: Crushed Bug 'Additiv' blir matet til barn over hele EU

I kjølvannet av EU-godkjenningen av to typer insekter til konsum, flommer produktene over hyllene i EUs dagligvarebutikker. Nå får barn mat uten kjøtt for å redde verden fra flatulerende storfe og ressurskrevende gårdbrukere. Noen kulturer i fattigere områder av verden spiser insekter hovedsakelig fordi de er fattige og ikke har råd til andre typer protein.