Januar 9, 2023

CBDCs: trojansk hest for total kontroll?

Dette er et balansert politisk syn på sentralbankens digitale valutaer. Det er ingen tvil om at CBDC-er kommer, men hvordan de manifesterer seg vil være fulle av vendinger. Selv om sentralbanker generelt styres av Bank for International Settlements, er hver bank sterkt preget av nasjonale interesser til individuelle stater.Universiteter som ikke er interessert i å innrømme feil om COVID-politikk

Teknokrat-enklaver ved universiteter må beskytte sine finansieringskilder for «forskning» og vil derfor aldri innrømme urett eller skade påført studenter og fakulteter på grunn av skadelige COVID-politikker, «vaksine»-mandater og fjernundervisning. Man kan forvente at de holder samme linje under fremtidige helseepisoder.