Januar 27, 2023

Topp AI-konferanse forbyr ChatGPT fra å skrive akademiske artikler

ChatGPT står for "Chat Generative Pre-trained Transformer". Den kan utføre naturlig språkgenerering på et så høyt nivå av nøyaktighet at den kan bestå Turing-testen, dvs. lure mennesker at de kommuniserer med en datamaskin. Selv Technocrat AI-ledere erkjenner de farlige implikasjonene og setter opp stoppskilt.


Microsoft investerer 10 milliarder dollar i ChatGPT-Maker OpenAI

ChatGPT snur AI-verdenen på hodet. Google er i panikk fordi de ikke eier OpenAI, som truer monopolet på AI. Microsoft investerte 1 milliard dollar i OpenAI i 2019 og ønsker nå å skaffe ytterligere 10 milliarder dollar – ti ganger den opprinnelige investeringen.


Først: Kongressmedlem leverer tale skrevet av ChatGPT AI

ChatGPT ønsker tilsynelatende å ta over verden, men det er tross alt bare en chatbot og ikke sansende. Likevel er det en glatt Technocrat-bakke å bruke den til å lage eller snakke om lovgivning før kongressen. Dette er Pandoras boks og antyder en dumbing ned av ekte mennesker som er ansatt/valgt til en bestemt jobb.