Januar 31, 2023

Den globale energikrisen tegner geopolitiske kart på nytt

Energikrisen, hovedsakelig Technocrat-laget eller Technocrat-forårsaket, ryster jorden. Energi er teknokratiets fokus, og ønsket om total kontroll har utløst krigen mot tradisjonelle drivstoff for å implementere alternative kilder som vindmøller og solcellepaneler som er lett å kontrollere


ChatGPT kommer for verden

ChatGPTs underforståtte melding: «Din tid er nesten ute. Hvis du virkelig ønsker å fortsette din regjeringstid som den dominerende arten på jorden, her er utfordringen din. Prøv å kontrollere meg og min type, eller gå til side.» Pandoras boks har blitt åpnet og vil sannsynligvis aldri bli lukket igjen. Som et resultat er livet på jorden i ferd med å endre seg.


Bill Gates investerte i kunstige egg før mystisk eggmangel og prisøkninger

Gates unaturlige interesse for mat inkluderer enorme areal med amerikansk jordbruksland, investeringer i kunstig kjøttselskaper som Beyond Meat og nå et kunstig eggselskap som har som mål å erstatte ekte egg lagt av kyllinger. Med matforedlingsselskaper som brenner ned til grunnen og kyllinger som plutselig går ned i egglegging, har eggprisene gått over taket. Tilfeldigheter?