Januar 10, 2023


Criminal Minds See The Internet of Things er den neste store hackingprisen

Teknokrater bygger ut tingenes internett ved å bruke 5G trådløs kommunikasjon for å koble til alt som kan kobles til. Imidlertid er IoT uendelig hackbar på grunn av så mange usikrede inngangspunkter. Denne hackbare lekeplassen utvides også til Internet of Everything og Internet of Bodies. Se for deg at noen får tilgang til en pasients pacemaker og slår den av.