Januar 13, 2023

Giftig lapskaus: Big Pharma søker å injisere husdyr med mRNA "vaksiner"

Jeg har allerede grundig dokumentert Technocrat/Transhuman-målet om å ta over alt genetisk materiale på jorden. (se video nedenfor) Denne artikkelen er veiledende. Selv om mRNA er den gjeldende vektoren for å endre biologiske funksjoner, kommer direkte DNA-manipulasjon. De megalomane genforskerne som ikke ser noe problem med å kapre selve livet, må avvises med kraft i ord og handling.


Whitehead: Tillit til regjeringen er ikke lenger mulig

Teknokrater har tilstrekkelig dekonstruert Amerika til det punktet at vår nasjonale regjering ikke lenger representerer det beste for sine egne borgere, og faktisk er skadelig for dem. Grunnloven som beskyttelse mot tyranni er med vilje blitt undergravd slik at tyranniske krefter og praksis kan trives.