Juni 24, 2022


Bonden Bill fortsetter å sluke amerikansk gårdsland

Bill Gates har ikke noe velvillig bein i kroppen, så hvorfor laster han opp på amerikansk jordbruksland? Den produserte matkrisen har vært under utvikling i flere år, og har gitt ham god tid til å posisjonere seg for maksimal avkastning: Når matvareprisene skyter i været, slik de er nå, vil Gates høste en vindfall.


Catherine Austin Fitts: Coup d'Etat er en takedown, ikke en turndown

Det globale teknokratiets store tilbakestilling innebærer en økonomisk politikk for svidd jord for å brenne det eksisterende økonomiske systemet til grunnen, som er nøyaktig hva som skjer. Den kommende katastrofen er ikke tilfeldig eller uunngåelig; snarere er det tilsiktet på alle nivåer. Politikere som tar ordre fra Technocrats vil være de første som blir kastet under bussen når tilbakestillingen er fullført.