Juni 21, 2022

Befolkningskontrollens vedvarende historie

Befolkningskontroll er bare en del av ressursforvaltningen der folk bare er en annen ubetydelig og umerkelig gruppe som konkurrerer om tilværelsen på den store blå marmoren. Dermed sparer det å eliminere mennesker andre ressurser og gjør mer tilgjengelig for de gjenværende elitistene som presser på for befolkningskontroll i utgangspunktet. Å forstå denne historien er avgjørende.


Green Energy Climate Change Mania smuldrer opp

Når den globale energikrisen raser, oppdager flere nasjonale ledere årsaken, nemlig grønnvaskende radikaler som har fremmet forstyrrende alternative energikilder som vind og sol, på bekostning av å ødelegge eksisterende kilder til billig energi som kull, olje og naturgass . Trenden snur motvillig ettersom energimangel truer økonomisk depresjon.


Extinction Rebellion: Handmaiden Of Technocracy

Denne innsiktsfulle artikkelen forklarer hvordan dekonstruksjonsgrupper som Extinction Rebellion (XR) brukes for å aktivere teknokrati. Sammendraget: "XR brukes til å fremme ideer som er grunnlaget for en potensiell global tilbakestilling for å beskytte miljøet, og innvie teknokrati. Da blir XR engangs."