Juni 15, 2022


Digital identifikasjon er sentral for total kontroll

Krav #4 og #5 oppført i Technocracy Study Course (1938) sier: "Gi en spesifikk registrering av type, type, etc., av alle varer og tjenester, der produsert og hvor de brukes" og "Gi spesifikk registrering av forbruket til hver enkelt, pluss en registrering og beskrivelse av individet.» Dette er kun mulig med et universelt ID-system.