Juni 20, 2022


The Psychology of Totalitarianism: Technocracy's 'Science of Social Engineering'

I 1938 definerte The Technocrat magazine Technocracy som "Science of Social Engineering" og fortsatte deretter med å definere resultatet som et ressursbasert økonomisk system med alle beslutninger tatt av teknokrater. Siden deres "vitenskap var avgjort", var det ikke nødvendig med politiske systemer som har innbyggerne noen å si om deres liv. Dagens miljø er kontrollert av teknokrater.