Juni 28, 2022


Bankdata: Uførhetsrater stiger under utrulling av mRNA-injeksjon

Ved å ta funksjonshemmingsdata fra Federal Reserve Bank of St. Louis og legge dem over tidslinjen for utrulling av mRNA-skudd, avsløres et slående mønster, nemlig at antallet permanente uførheter steg kraftig. Tilstedeværende leger hevdet alltid at det ikke var noen sammenheng med å få skuddet, at funksjonshemmingen/skaden bare var tilfeldig.