Juni 8, 2022


Advarsel: Bushs nordamerikanske union er tilbake fra de døde

Fra 2005-2009 kjempet denne redaktøren med nebb og klør for å avspore George Bushs Security and Prosperity Partnership som forsøkte å slå sammen Canada, Mexico og USA til en enhetlig region som EU. Vi lyktes og hele initiativet ble offisielt droppet i august 2009. Vel, det er tilbake, men kommer fra Mexico denne gangen. Spenne seg fast.


Oljemilliardær: "Noen er på vei til å ødelegge Amerika"

Endelig får en milliardær det store bildet at "Noen er på vei til å ødelegge Amerika". Moren til alle økonomiske ødeleggelser finner sted fordi energi med vilje blir trukket tilbake fra økonomien. All økonomisk aktivitet er direkte proporsjonal med mengden tilgjengelig energi. Dette er den brente jord-politikken til WEFs Great Reset at work.