Juni 2, 2022

WHO tvunget til ydmykende tilbakeslag på global helseovertakelse

Mens teknokrater søker å ta over verden, trekker mange nasjonale ledere tilbake, spesielt de fra den sørlige halvkule. Dette fremhever den totale fiaskoen til bærekraftig utvikling som lovet å gjenopprette sørlige nasjoner til økonomisk velstand. I stedet fikk de dobbelt så mye plyndring som før.