Juni 9, 2022


Bank for internasjonale oppgjør senker boomen på kryptovalutaer

Fintech er det valgte økonomisystemet for bærekraftig utvikling. Dagens kryptovalutaer vil bli fullstendig drevet ut av eksistensen av Central Bank Digital Currency (CBDCs) som samlet tjener til å "bygge tillit til suverene valutaer." Teknokrater vil ikke tillate eksistensen av ting de ikke kan kontrollere, så dessverre er kryptodagene talte.